EDICIÓ NO LINEAL COLABORATIVA FINS A 4K

Edició No linial fins a 4K, amb o sense editor.

Les sales Inclouen After Effects o Motion per a poder resoldre composicions senzilles.

Totes les sales estan inteconectades amb un sistema de fibra que permet treballar a 4K
fcp-internCOMMENTS

0 Responses to Edició No lineal Colaborativa fins a 4K

LEAVE A REPLY

FILL THE FIELDS TO LEAVE A REPLY. Your email address will not be published.